Wyszukiwaniemajątek spółki

Majątek trwały Spółki na dzień 31.12.2020 r. wynosił ogółem: 53 382 119,81 zł, w tym:

Kapitał zapasowy Spółki wynosił: 20 162 263,84 zł.

Spółka posiada 253 autobusy.


Redaktor biuletynu : Kazimierz Olesiak
Administrator : Robert Bryzik
Data ostatniej modyfikacji : 2021-09-07