Wyszukiwaniestatus prawny

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Sosnowcu zostało utworzone aktem notarialnym w dniu 17.07.1997, z przekształcenia Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Sosnowcu.

W dniu 31.07.1997 Spółka została wpisana do rejestru handlowego pod nr RHB 14522.

Siedzibą Zarządu Spółki jest miasto Sosnowiec.

W dniu 07.12.2002 Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000058568.

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i może prowadzić własne przedsiębiorstwa usługowe i wytwórcze oraz otwierać oddziały, filie i przedstawicielstwa. Może również prowadzić działalność gospodarczą wspólnie z innymi jednostkami organizacyjnymi działającymi w kraju, obejmować udziały i akcje w innych spółkach oraz tworzyć spółki w celu prowadzenia działalności gospodarczej o charakterze użyteczności publicznej.


Redaktor biuletynu : Kazimierz Olesiak
Administrator : Robert Bryzik
Data ostatniej modyfikacji : 2023-09-12