InstrukcjaStrona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej składa się z kilku podstawowych elementów:

Nagłówka – zawierającego link do strony głównej BIP.

Menu górnego - zawierającego odsyłacze do podstawowych funkcji (w tym do właściwej treści biuletynu) oraz link do strony przedsiębiorstwa.

Menu przedmiotowe biuletynu (po lewej stronie witryny "biuletyn informacyjny") zawiera odsyłacze do poszczególnych działów.
Poniżej menu znajduje się wyszukiwarka. Wyszukanie powoduje wyświetlenie informacji ze wszystkich działów zawierających podaną frazę. Znalezione frazy wyświetlane są na czerwono.

Dokumenty do pobrania, znajdujące się na stronie są w formacie „pdf”.
Aby je poprawnie wyświetlić wymagane jest zainstalowanie programu „Adobe Reader”.
W/w program można pobrać ze strony: http://www.adobe.com/pl/products/reader.html