2019-11-14

Dodanie zakładki "petycje"

zmiany wprowadził : Robert Bryzik

2019-03-27

Aktualizacja danych dotyczących majątku Spółki, Rady Nadzorczej i zatrudnienia.

zmiany wprowadził : KAZIMIERZ OLESIAK

2018-03-14

Aktualizacja danych dotyczących majątku Spółki, Rady Nadzorczej i zatrudnienia.

zmiany wprowadził : KAZIMIERZ OLESIAK

2016-12-31

Aktualizacja danych dotyczących majątku Spółki, Rady Nadzorczej i zatrudnienia.

zmiany wprowadził : KAZIMIERZ OLESIAK

2015-05-14

Aktualizacja danych dotyczących majątku Spółki.

zmiany wprowadził : KAZIMIERZ OLESIAK

2015-03-04

Aktualizacja liczby osób zatrudnionych wg stanu na 31.12.2014

zmiany wprowadził : KAZIMIERZ OLESIAK

2015-03-04

Aktualizacja składu osobowego Rady Nadzorczej.

zmiany wprowadził : KAZIMIERZ OLESIAK

2014-05-22

Aktualizacja danych dotyczących majątku Spółki, liczby autobusów i zatrudnienia.

zmiany wprowadził : KAZIMIERZ OLESIAK

2014-04-30

Dostosowanie strony podmiotowej BIP do wymagań Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

zmiany wprowadził : ROBERT BRYZIK