Wyszukiwanieprzedmiot działalności


Przedmiotem działalności Spółki jest:

 1. PKD 49.31.Z Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski,
 2. PKD 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
 3. PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów,
 4. PKD 49.42.Z Działalność usługowa związana z przeprowadzkami,
 5. PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
 6. PKD 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
 7. PKD 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,
 8. PKD 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
 9. PKD 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne,
 10. PKD 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
 11. PKD 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
 12. PKD 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów,
 13. PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
 14. PKD 73.1 Reklama,
 15. PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
 16. PKD 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wył±czeniem motocykli,
 17. PKD 79.11.A Działalność agentów turystycznych,
 18. PKD 79.11.B Działalność pośredników turystycznych,
 19. PKD 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki,
 20. PKD 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
 21. PKD 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej,
 22. PKD 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 23. PKD 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,
 24. PKD 81.2 Sprzątanie obiektów,
 25. PKD 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,
 26. PKD 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek,
 27. PKD 45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
 28. PKD 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
 29. PKD 45.31.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
 30. PKD 45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
 31. PKD 45.40.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich,
 32. PKD 46.1 Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie,
 33. PKD 46.71.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,
 34. PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
 35. PKD 47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
 36. PKD 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
 37. PKD 47.30.Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw,
 38. PKD 47.8 Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach.

 


Redaktor biuletynu : Kazimierz Olesiak
Administrator : Robert Bryzik
Data ostatniej modyfikacji : 2023-09-12