Wyszukiwanieprzedmiot działalności


Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) PKD 49.31.Z Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski,
2) PKD 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
3) PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów,
4) PKD 49.42.Z Działalność usługowa związana z przeprowadzkami,
5) PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
6) PKD 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
7) PKD 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,
8) PKD 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
9) PKD 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne,
10) PKD 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
11) PKD 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
12) PKD 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów,
13) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
14) PKD 73.1 Reklama,
15) PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
16) PKD 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wył±czeniem motocykli,
17) PKD 79.11.A Działalność agentów turystycznych,
18) PKD 79.11.B Działalność pośredników turystycznych,
19) PKD 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki,
20) PKD 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
21) PKD 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej,
22) PKD 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
23) PKD 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,
24) PKD 81.2 Sprzątanie obiektów,
25) PKD 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,
26) PKD 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek,
27) PKD 45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
28) PKD 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
29) PKD 45.31.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
30) PKD 45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
31) PKD 45.40.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich,
32) PKD 46.1 Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie,
33) PKD 46.71.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,
34) PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
35) PKD 47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
36) PKD 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
37) PKD 47.30.Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw,
38) PKD 47.8 Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach.

 


Redaktor biuletynu : Kazimierz Olesiak
Admistrator : Robert Bryzik
Data ostatniej modyfikacji : 2018-03-14