Wyszukiwaniestruktura właścicielska

Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 40 908 000,00 zł i dzieli się na: 409 080 udziałów, po 100 zł każdy. Wspólnicy obejmują udziały w kapitale zakładowym w następujący sposób:


Redaktor biuletynu : Kazimierz Olesiak
Administrator : Robert Bryzik
Data ostatniej modyfikacji : 2023-09-12