Wyszukiwaniestruktura właścicielska

Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 37 908 000,00 zł i dzieli się na: 379 080 udziałów, po 100 zł każdy. Wspólnicy obejmują udziały w kapitale zakładowym w następujący sposób:


Redaktor biuletynu : Kazimierz Olesiak
Admistrator : Robert Bryzik
Data ostatniej modyfikacji : 2018-03-14