Wyszukiwanieorgany spółki

Organami Spółki są:

Zgromadzenie Wspólników
Funkcję Zgromadzenia Wspólników Spółki pełnią organy wykonawcze gmin - udziałowców Spółki, tj.:

Rada Nadzorcza
Rada nadzorcza składa się z 10 członków, w tym:

 1. 3 członków reprezentujących Gminę Sosnowiec:
  • Rafał Łydek
  • Jakub Mazur
  • Rafał Psik
 2. 2 członków reprezentujących Gminę Dąbrowa Górnicza:
  • Damian Rutkowski 
  • Andrzej Dziuba 
 3. 1 członek reprezentujący Gminę Będzin:
  • Zbigniew Podraza
 4. 1 członek reprezentujący Gminę Czeladź:
  • Joanna Kałużna
 5. 3 członków reprezentujących pracowników Spółki:
  • Andrzej Badura 
  • Jarosław Grządziel 
  • Marcin Gral

Zarząd
Zarząd Spółki jest dwuosobowy. W skład Zarządu wchodzą:

Prokurentami Spółki są : Piotr Drabek, Anna Żelazny


Redaktor biuletynu : Kazimierz Olesiak
Administrator : Robert Bryzik
Data ostatniej modyfikacji : 2023-02-02