Wyszukiwanieorgany spółki

Organami Spółki są:

Zgromadzenie Wspólników
Funkcję Zgromadzenia Wspólników Spółki pełnią organy wykonawcze gmin - udziałowców Spółki, tj.:

Rada Nadzorcza
Rada nadzorcza składa się z 10 członków, w tym:

 1. 1 członka reprezentującego Gminę Sosnowiec:
  • Rafał Psik
 2. 6 członków reprezentujących Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię:
  • Małgorzata Rajca
  • Rafał Łydek
  • Jakub Mazur
  • Zbigniew Podraza
  • Damian Rutkowski 
  • Katarzyna Rogóż-Urbanek 
 3. 3 członków reprezentujących pracowników Spółki:
  • Andrzej Badura 
  • Marcin Gral
  • Jarosław Grządziel 

Zarząd
Zarząd Spółki jest dwuosobowy. W skład Zarządu wchodzą:

Prokurentami Spółki są : Piotr Drabek, Anna Żelazny


Redaktor biuletynu : Kazimierz Olesiak
Administrator : Robert Bryzik
Data ostatniej modyfikacji : 2023-09-12