Wyszukiwanieorgany spółki

Organami Spółki są:

Zgromadzenie Wspólników
Funkcję Zgromadzenia Wspólników Spółki pełnią organy wykonawcze gmin - udziałowców Spółki, tj.:

Rada Nadzorcza
Rada nadzorcza składa się z 10 członków, w tym:

 1. 3 członków reprezentujących Gminę Sosnowiec:
  • Rafał Łydek
  • Przemysław Mazur
  • Rafał Psik
 2. 2 członków reprezentujących Gminę Dąbrowa Górnicza:
  • Andrzej Danecki 
  • Jerzy Zawarczyński 
 3. 1 członek reprezentujący Gminę Będzin:
  • Małgorzata Ochęduszko - Ludwik
 4. 1 członek reprezentujący Gminę Czeladź:
  • Joanna Kałużna
 5. 3 członków reprezentujących pracowników Spółki:
  • Andrzej Badura 
  • Jarosław Grządziel 
  • Zdzisław Żurawski

Zarząd
Zarząd Spółki jest dwuosobowy. W skład Zarządu wchodzą:

Prokurentami Spółki są : Janina Matoga, Piotr Drabek, Anna Żelazny


Redaktor biuletynu : Kazimierz Olesiak
Admistrator : Robert Bryzik
Data ostatniej modyfikacji : 2018-03-14