Wyszukiwaniemajątek spółki

Majątek trwały Spółki na dzień 31.12.2016 r. wynosił ogółem:120 213 015,04 zł, w tym:

Kapitał zapasowy Spółki wynosił: 20 548 342,76 zł.

Spółka posiada 257 autobusów.


Redaktor biuletynu : Kazimierz Olesiak
Admistrator : Robert Bryzik
Data ostatniej modyfikacji : 2018-03-14