Wyszukiwaniemajątek spółki

Majątek trwały Spółki na dzień 31.12.2018 r. wynosił ogółem: 99 681 992,26 zł, w tym:

Kapitał zapasowy Spółki wynosił: 20 271 367,38 zł.

Spółka posiada 257 autobusów.


Redaktor biuletynu : Kazimierz Olesiak
Administrator : Robert Bryzik
Data ostatniej modyfikacji : 2019-11-14