Wyszukiwaniemajątek spółki

Majątek trwały Spółki na dzień 31.12.2016 r. wynosił ogółem: 43 348 643,95 zł, w tym:

Kapitał zapasowy Spółki wynosił: 20 322 617,60 zł.

Spółka posiada 257 autobusów.


Redaktor biuletynu : Kazimierz Olesiak
Admistrator : Robert Bryzik
Data ostatniej modyfikacji : 2016-12-31
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp.z o.o. w Sosnowcu