Wyszukiwaniemajątek spółki

Majątek trwały Spółki na dzień 31.12.2022 r. wynosił ogółem: 51 802 701,20 zł, w tym:

Kapitał zapasowy Spółki wynosi na dzień 31.12.2021 r.: 15 391 466,78 zł.

Spółka posiada 251 autobusów.


Redaktor biuletynu : Kazimierz Olesiak
Administrator : Robert Bryzik
Data ostatniej modyfikacji : 2023-09-12