Wyszukiwanie



majątek spółki

Majątek trwały Spółki na dzień 31.12.2021 r. wynosił ogółem: 65 866 183,02 zł, w tym:

Kapitał zapasowy Spółki wynosi na dzień 31.12.2021 r.: 19 932 584,31 zł.

Spółka posiada 251 autobusów.


Redaktor biuletynu : Kazimierz Olesiak
Administrator : Robert Bryzik
Data ostatniej modyfikacji : 2023-02-02